Vietjet Air hiện tại đang khai thác nhiều đường bay giá rẻ Nội địa và Quốc tế. Chúng tôi thông tin đến quý khách hàng lịch bay cụ thể như sau để bạn tiện đặt vé và lên kế hoạch cho chuyến đi.

Mọi thắc mắc của quý khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý Vietjet Air trên toàn quốc hoặc gọi đến Tổng đài đặt vé 1900 636 065 để được tư vấn hỗ trợ thêm.

Lịch bay của Viejet Air năm 2018

1. Lịch bay Nội địa của Vijet Air

HÀNH TRÌNH kHỞI HÀNH ĐẾN LỊCH BAY
BUON ME THUOT (BMV)-HA NOI (HAN) 13:45 15:25 Hằng ngày
19:15 20:55 Hằng ngày
BUON ME THUOT (BMV)-HAI PHONG (HPH) 16:55 18:35 Thứ 3, 5, 7
BUON ME THUOT (BMV)-SAI GON (SGN) 20:30 21:30 Hằng ngày
BUON ME THUOT (BMV)-VINH (VII) 9:45 11:10 Hằng ngày
NHA TRANG (CXR)-HA NOI (HAN) 9:45 11:35 Hằng ngày
12:40 14:30 Thứ 3, 5, 7
13:50 15:40 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
16:40 18:30 Hằng ngày
22:35 0:25 Thứ 3, 5, 7,
NHA TRANG (CXR)-HAI PHONG (HPH) 13:10 14:55 Thứ 2, 4, 6,  Chủ Nhật
NHA TRANG (CXR)-SAI GON (SGN) 6:05 7:05 Thứ 2
8:30 9:30 Hằng ngày
9:30 10:30 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
15:40 16:40 Thứ 2, 5
23:45 0:45 Thứ 3, 4, 6, 7, Chủ Nhật
23:50 0:50 Thứ 3, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật
23:55 0:55 Thứ 3, 5, 7
NHA TRANG (CXR)-THANH HOA (THD) 9:05 10:50 Thứ 3, 5, 7
DA NANG (DAD)-HA NOI (HAN) 7:20 8:35 Hằng ngày
8:05 9:20 Thứ 5
8:35 9:50 Thứ 3, 5, 7
10:55 12:10 Hằng ngày
12:20 13:35 Hằng ngày
14:00 15:15 Hằng ngày
16:50 18:05 Hằng ngày
17:55 19:10 Hằng ngày
20:20 21:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
20:25 21:40 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
21:45 23:00 Thứ 6
22:40 23:55 Hằng ngày
23:20 0:35 Hằng ngày
DA NANG (DAD)-HAI PHONG (HPH) 8:25 9:40 Hằng ngày
12:40 13:55 Thứ 3, 5, 7
DA NANG (DAD)-SAI GON (SGN) 5:50 7:05 Thứ 3, 5, 7
6:05 7:20 Hằng ngày
7:50 9:05 Hằng ngày
10:10 11:25 Hằng ngày
10:20 11:35 Thứ 2, 3, 4, 6,7
15:45 17:00 Chủ Nhật
16:35 17:50 Thứ 5, Chủ Nhật
16:50 18:05 Hằng ngày
16:55 18:10 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
17:45 19:00 Hằng ngày
18:35 19:50 Thứ 2
21:05 22:20 Hằng ngày
DA NANG (DAD)-CAN THO (VCA) 11:55 13:25 Hằng ngày
DA LAT (DLI)-HA NOI (HAN) 11:15 13:05 Hằng ngày
18:25 20:15 Hằng ngày
22:10 0:00 Hằng ngày
DA LAT (DLI)-HAl PHONG (HPH) 17:35 19:20 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
DA LAT (DLI)-SAl GON (SGN) 8:35 9:25 Hằng ngày
16:35 17:25 Hằng ngày
23:20 0:10 Hằng ngày
3:15 4:05 Thứ 3, 5, 7
DA LAT (DLI)- VINH (VII) 10:45 12:20 Hằng ngày
 HA NOI (HUE) - HUE (HUI) 6:10 7:20 Hằng ngày
 HA NOI (HAN) - HUE (HUI) 12:35 13:45 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-PHU QUOC (PQC) 7:05 9:15 Hằng ngày
11:30 13:40 Hằng ngày
15:10 17:20 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-PLEIKU (PXU) 7:05 8:40 Hằng ngày
17:45 19:20 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-SAI GON (SGN) 5:55 8:00 Hằng ngày
6:00 8:05 Thứ 6
6:25 8:30 Hằng ngày
7:35 9:40 Hằng ngày
9:40 11:45 Hằng ngày
9:45 11:50 Hằng ngày
9:50 11:55 Thứ 2, 5
12:20 14:25 Hằng ngày
12:55 15:00 Thứ 3, 5
13:30 15:35 Hằng ngày
14:10 16:15 Hằng ngày
14:40 16:45 Thứ 2, 3, 4, 6,7
15:50 17:55 Hằng ngày
16:45 18:50 Hằng ngày
18:40 20:45 Hằng ngày
19:00 21:05 Hằng ngày
19:55 22:00 Thứ 2, 5
20:15 22:20 Chủ Nhật
21:20 23:25 Hằng ngày
21:55 0:00 Hằng ngày
22:00 0:05 Hằng ngày
22:05 0:10 Hằng ngày
22:15 0:20 Hằng ngày
22:40 0:45 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-TUY HOA (TBB) 7:15 8:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ Nhật
HA NOI (HAN)-QUY NHON (UIH) 7:00 8:40 Hằng ngày
12:45 14:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-CAN THO (VCA) 7:15 9:25 Hằng ngày
18:15 20:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-CHU LAI (VCL) 6:00 7:25 Thứ 2
7:45 9:10 Thứ 7
7:45 9:10 Thứ 5
HA NOI (HAN)-DONG HOI (VDH) 18:30 19:25 Thứ 3, 5, 7
HAl PHONG (HPH)-PHU QUOC (PQC) 10:10 12:15 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
HAl PHONG (HPH)-PLEIKU (PXU) 10:35 12:10 Thứ 3, 5, 7
HAl PHONG (HPH)-SAl GON (SGN) 5:55 7:55 Hằng ngày
8:30 10:30 Thứ 2, 3, 5, 7
10:00 12:00 Thứ 4, 6
11:30 13:30 Hằng ngày
13:30 15:30 Thứ 2, 3, 5, 7
15:05 17:05 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
15:25 17:25 Hằng ngày
18:30 20:30 Thứ  2, 3, 5, 7
19:05 21:05 Hằng ngày
20:05 22:05 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
21:45 23:45 Hằng ngày
HUE (HUI)-SAl GON (SGN) 8:55 10:15 Hằng ngày
12:00 13:20 Hằng ngày
15:50 17:10 Hằng ngày
17:35 18:55 Hằng ngày
18:05 19:25 Hằng ngày
20:25 21:45 Hằng ngày
22-5 n n-m Thứ 3 5 7
PHU QUOC (PQC)-SAI GON (SGN) 8:25 9:25 Hằng ngày
11:40 12:40 Hằng ngày
14:00 15:00 Thứ 4, 6
16:50 17:50 Hằng ngày
17:45 18:45 Hằng ngày
19:40 20:40 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-SAI GON (SGN) 17:55 18:55 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-VINH (VII) 9:15 10:40 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-TUY HOA (TBB) 6:15 7:15 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-THANH HOA (THD) 6:20 7:30 Hằng ngày
7:00 8:55 Hằng ngày
9:50 11:45 Hằng ngày
18:25 20:20 Hằng ngày
19:30 21:25 Hằng ngày
18:00 19:10 Hằng ngày
SAI GON (SGN)-CHU LAI (VCL) 6:25 7:40 Hằng ngày
12:00 13:15 Hằng ngày
14:40 15:55 Hằng ngày
15:45 17:00 Thứ 2, 4, 6,
17:55 19:10 Hằng ngày
SAI GON (SGN)- DONG HOI (VDH) 9:50 11:25 Hằng ngày
SAI GON (SGN)-VINH (VII) 6:15 8:00 Hằng ngày
9:25 11:10 Hằng ngày
11:05 12:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
12:05 13:50 Thứ 2
14:50 16:35 Hằng ngày
15:10 16:55 Hằng ngày
18:50 20:35 Hằng ngày
19:30 21:15 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-BUON ME THUOT (BMV) 7:30 9:10 Hằng ngày
17:00 18:40 Hằng ngày
HAI PHONG (HPH)-BUON ME THUOT (BMV) 14:45 16:25 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-BUON ME THUOT (BMV) 19:00 20:00 Hằng ngày
VINH (VII)-BUON ME THUOT (BMV) 11:45 13:10 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-NHA TRANG (CXR) 7:20 9:10 Hằng ngày
8:00 9:50 Thứ  3, 5, 7, Chủ Nhật
10:20 12:10 Thứ 3, 5, 7
11:25 13:15 Thứ 2, 4,6, Chủ Nhật
14:20 16:10 Hằng ngày
HAl PHONG (HPH)-NHA TRANG (CXR) 10:55 12:40 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
SAl GON (SGN)-NHA TRANG (CXR) 7:00 8:00 Thứ 2
7:30 8:30 Thứ 3, 5, 7
12:00 13:00 Thứ 3, 4, 5,6,7, Chủ Nhật
13:55 14:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 6,7
14:05 15:05 Hằng ngày
16:40 17:40 Chủ Nhật
19:25 20:25 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
THANH HOA (THD)-NHA TRANG (CXR) 11:25 13:10 Thứ 3, 5, 7
HA NOI (HAN)-DA NANG (DAD) 5:35 6:50 Hằng ngày
6:20 7:35 Thứ 5
6:50 8:05 Thứ 3, 5, 7
10:30 11:45 Hằng ngày
12:10 13:25 Hằng ngày
15:00 16:15 Hằng ngày
15:10 16:25 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
16:05 17:20 Hằng ngày
17:15 18:30 Hằng ngày
18:30 19:45 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
 

HAI PHONG (HPH)-DA NANG (DAD)


20:00 21:15 Thứ 6
20:50 22:05 Hằng ngày
21:30 22:45 Hằng ngày
6:40 7:55 Hằng ngày
10:55 12:10 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-DA NANG (DAD) 6:00 7:15 Hằng ngày
8:20 9:35 Hằng ngày
13:55 15:10 Hằng ngày
15:00 16:15 Hằng ngày
16:00 17:15 Hằng ngày
16:40 17:55 Thứ 2, 4, 6
16:45 18:00 Thứ 2
17:20 18:35 Thứ 2, 3, 4, 6,7
18:20 19:35 Thứ 5, Chủ Nhật
18:40 19:55 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ Nhật
19:20 20:35 Hằng ngày
22:50 0:05 Hằng ngày
CAN THO (VCA)-DA NANG (DAD) 9:55 11:25 Hằng ngày
HA NOI (HAN)-DA LAT (DLI) 6:15 8:05 Hằng ngày
16:00 17:50 Hằng ngày
19:45 21:35 Hằng ngày
HAI PHONG (HPH)-DA LAT (DLI) 15:20 17:05 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
SAI GON (SGN)-DA LAT (DLI) 9:55 10:45 Hằng ngày
15:10 16:00 Hằng ngày
16:40 17:30 Thứ 3, 5, 7
22:00 22:50 Hằng ngày
VINH (VII)-DA LAT (DLI) 8:35 10:10 Hằng ngày
HUE (HUI)-HA NOI (HAN) 7:55 9:05 Hằng ngày
14:20 15:30 Hằng ngày
PHU QUOC (PQC)-HA NOI (HAN) 9:50 12:00 Hằng ngày
14:15 16:25 Hằng ngày
17:55 20:05 Hằng ngày
PLEIKU (PXU)-HA NOI (HAN) 9:15 10:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
13:15 14:50 Thứ 3, 5, 7
19:50 21:25 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-HA NOI (HAN) 5:00 7:05 Hằng ngày
7:10 9:15 Hằng ngày
8:35 10:40 Thứ 6
9:40 11:45 Hằng ngày
10:15 12:20 Thứ 3, 5
10:50 12:55 Hằng ngày
12:00 14:05 Thứ 2, 3, 4, 6,7
12:20 14:25 Hằng ngày
12:25 14:30 Thứ 2, 5
14:10 16:15 Hằng ngày
16:50 18:55 Hằng ngày
17:15 19:20 Thứ 2, 5
17:35 19:40 Chủ Nhật
18:40 20:45 Hằng ngày
19:30 21:35 Hằng ngày
19:40 21:45 Hằng ngày
20:00 22:05 Hằng ngày
21:10 23:15 Hằng ngày
21:20 23:25 Hằng ngày
21:35 23:40 Hằng ngày
21:50 23:55 Hằng ngày
22:15 0:20 Hằng ngày
22:20 0:25 Hằng ngày
22:35 0:40 Hằng ngày
TUY HOA (TBB)-HA NOI (HAN) 9:25 11:05 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Chủ Nhật
QUY NHON (UIH)-HA NOI (HAN) 9:15 10:55 Hằng ngày
15:00 16:40 Hằng ngày
CAN THO (VCA)-HA NOI (HAN) 13:55 16:05 Hằng ngày
20:55 23:05 Hằng ngày
CHU LAI (VCL)-HA NOI (HAN) 7:55 9:20 Thứ 2
9:40 11:05 Thứ 7
9:45 11:10 Thứ 5
DONG HOI (VDH)-HA NOI (HAN) 20:00 20:55 Thứ 3, 5, 7
PHU QUOC (PQC)-HAl PHONG (HPH) 12:45 14:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
PLEIKU (PXU)-HAl PHONG (HPH) 12:40 14:15 Thứ 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-HAl PHONG (HPH) 6:00 8:00 Thứ 4, 6, Chu Nhat
0:00 0:00 Thứ 2, 3, 5, 7
7:30 9:30 Thứ 4, 6
8:25 10:25 Hằng ngày
11:00 13:00 Thứ 2, 3, 5, 7
16:00 18:00 Thứ 2, 3, 5, 7
17:35 19:35 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
17:40 19:40 Hằng ngày
19:15 21:15 Hằng ngày
21:25 23:25 Hằng ngày
21:35 23:35 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-HUE (HUI) 7:00 8:20 Hằng ngày
10:05 11:25 Hằng ngày
14:00 15:20 Hằng ngày
15:40 17:00 Hằng ngày
16:10 17:30 Hằng ngày
18:30 19:50 Hằng ngày
21:00 22:20 Thứ 2, 3, 5, 7
SAl GON (SGN)-PHU QUOC (PQC) 6:55 7:55 Hằng ngày
10:10 11:10 Hằng ngày
12:30 13:30 Thứ 4, 6
15:15 16:15 Hằng ngày
16:15 17:15 Hằng ngày
18:10 19:10 Hằng ngày
SAl GON (SGN)-PLEIKU (PXU) 16:20 17:20 Hằng ngày
VINH (VII)-PLEIKU (PXU) 11:15 12:40 Thứ 3, 5, 7
TUY HOA (TBB)-SAl GON (SGN) 7:50 8:50 Hằng ngày
THANH HOA (THD)-SAl GON (SGN) 9:30 11:25 Hằng ngày
12:20 14:15 Hằng ngày
20:55 22:50 Hằng ngày
22:00 23:55 Hằng ngày
QUY NHON (UIH)-SAl GON (SGN) 8:05 9:15 Hằng ngày
19:45 20:55 Hằng ngày
CHU LAI (VCL)-SAl GON (SGN) 8:10 9:25 Hằng ngày
13:50 15:05 Hằng ngày
16:25 17:40 Hằng ngày
17:35 18:50 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật
19:40 20:55 Hằng ngày
DONG HOI (VDH)-SAl GON (SGN) 11:55 13:30 Hằng ngày
VINH (VII)-SAl GON (SGN) 11:45 13:30 Hằng ngày
12:55 14:40 Hằng ngày
13:25 15:10 Thứ 4, 6, Chủ Nhật
14:25 16:10 Thứ 2
17:10 18:55 Hằng ngày
17:25 19:10 Hằng ngày
21:05 22:50 Hằng ngày
21:50 23:35 Hằng ngày


2. Lịch bay Quốc tế của Vietjet Air

HÀNH TRÌNH KHỞI HÀNH ĐẾN LỊCH BAY
BANGKOK (BKK) - HA NQl (HAN) 15:50 17:40 Hằng ngày
BANGKOK (BKK) - HAl PHONG (HPH) 12:20 14:15 Thứ 4, 6, CN
BANGKOK (BKK) - HO CHI MINH (SGN) 11:40 13:10 Thứ 2, 4
11:50 13:20 Thứ 6, 7
11:50 13:20 Thứ 3, 5
12:45 14:15 CN
14:00 15:30 Hằng ngày
20:15 21:45 Thứ 4, 6, 7, CN
20:20 21:50 Thứ 2, 3, 5
DA NANG (DAD) - INCHEON (ICN) 22:55 5:00 Hằng ngày
23:25 5:30 Thứ 3, 5, 7, CN
23:55 6:00 Thứ 2, 4, 6
HA N0I (HAN) - INCHEON (ICN) 1:45 7:55 Hằng ngày
23:15 5:25 Hằng ngày
HA N0I (HAN) - KAOHSIUNG (KHH) 7:30 10:45 Thứ 3, 4, 6, 7, CN
lHA N0I (HAN) - PUSAN (PUS) 1:00 7:00 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, CN
HA NOI (HAN) - SIEM REAP (REP) 17:20 19:05 Hằng ngày
HA NOI (HAN) - YANGON (RGN) 12:05 13:30 Hằng ngày
HA NOI (HAN) - SINGAPORE (SIN) 9:35 13:55 Hằng ngày
HA NOI (HAN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) 7:15 11:10 Thứ 2, 4
8:35 12:30 CN
11:40 15:35 Thứ 6
14:05 18:00 Thứ 2, 4, 5, 7, CN
14:15 18:10 Thứ 3, 6
HONG KONG (HKG) - HO CHI MINH (SGN) 19:20 21:00 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, CN
20:15 21:55 Thứ 6
HAl PHONG (HPH) - INCHEON (ICN) 23:45 6:00 Hằng ngày
INCHEON (ICN) - HO CHI MINH (SGN) 10:50 14:20 Hằng ngày
6:45 10:15 Hằng ngày
KAOHSIUNG (KHH) - HO CHI MINH (SGN) 12:40 15:00 Hằng ngày
KUALA LUMPUR (KUL) - HO CHI MINH (SGN) 13:00 13:55 Hằng ngày
YANGON (RGN) - HO CHI MINH (SGN) 13:00 15:45 Thứ 2, 4, 6, 7, CN
TAICHUNG (RMQ) - HO CHI MINH (SGN) 15:45 18:15 Hằng ngày
HO CHI MINH (SGN) - SINGAPORE (SIN) 9:00 12:05 Hằng ngày
12:50 15:55 Thứ 7
12:55 16:00 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN
HO CHI MINH (SGN)- TAINAN TAIWAN (TNN) 7:45 12:00 Thứ 2, 3, 5, 7, CN
HO CHI MINH (SGN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) 1:00 5:25 Hằng ngày
13:35 18:00 Hằng ngày
ZHENGZHOU (CGO) - NHA TRANG (CXR) 16:00 19:10 Thứ 3, 5, 7
CHENGDU (CTU) - NHA TRANG (CXR) 3:10 5:40 Thứ 2, 3, 5, 7
NHA TRANG (CXR) - HANGZHOU (HGH) 14:20 19:05 Thứ 3, 5, 7
NHA TRANG (CXR) - CHANGSHA (HHA) 16:05 20:10 Thứ 3, 4, 6, 7, CN
NHA TRANG (CXR) - KUNMING (KMG) 20:00 23:55 Thứ 3, 5, 7
NHA TRANG (CXR) - NANJING LUKOU (NKG) 14:20 19:15 Thứ 4, 6, CN
NHA TRANG (CXR) - PUDONG (PVG) 16:10 21:00 Thứ 2, 4, 6
NHA TRANG (CXR) - BINHAI (TSN) 11:00 16:45 Thứ 3, 5, 7, CN
NHA TRANG (CXR) - WUHAN (WUH) 18:40 23:05 CN
NHA TRANG (CXR) - SUNAN SHUOFANG (WUX) 14:15 19:00 Thứ 3, 5, 7
DA NANG (DAD) - MACAU (MFM) 11:05 13:55 Thứ 5, CN
DA NANG (DAD) - WUHAN (WUH) 19:55 0:05 Thứ 2, 4, 6
DA LAT (DLI) - WUHAN (WUH) 18:50 23:05 Thứ 3, 5, 7
HA NOI (HAN) - BANGKOK (BKK) 12:15 14:05 Hằng ngày
HAl PHONG (HPH) - BANGKOK (BKK) 9:10 11:05 Thứ 4, 6, CN
HO CHI MINH (SGN) - BANGKOK (BKK) 8:20 9:50 Thứ 6, 7
8:25 9:55 Thứ 2. 4
HO CHI MINH (SGN) - BANGKOK (BKK) 9:15 10:45 Thứ 3, 5
9:45 11:15 CN
11:30 13:00 Hằng ngày
17:30 19:00 Thứ 2, 3, 5
17:35 19:05 Thứ 4, 6, 7, CN
INCHEON (ICN) - DA NANG (DAD) 6:15 9:20 Hằng ngày
6:45 9:50 Thứ 2, 4, 6, CN
7:00 10:05 Thứ 3, 5, 7
INCHEON (ICN) - HA NOI (HAN) 11:05 14:10 Hằng ngày
6:25 9:30 Hằng ngày
KAOHSIUNG (KHH) - HA NOl (HAN) 11:45 13:35 Thứ 3, 4, 6, 7, CN
PUSAN (PUS) -HA NOI (HAN) 8:00 11:05 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, CN
SIEM REAP (REP) - HA NOl (HAN) 20:10 21:55 Hằng ngày
YANGON (RGN) - HA NOl (HAN) 14:30 16:55 Hằng ngày
SINGAPORE (SIN) - HA NOl (HAN) 14:55 17:25 Hằng ngày
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HA NOl (HAN) 12:00 14:10 Thứ 2, 4
13:20 15:30 CN
17:00 19:10 Thứ 6
19:00 21:10 Thứ 4, 5, 7, CN
19:10 21:20 Thứ 2, 3, 6
HO CHI MINH (SGN) - HONG KONG (HKG) 14:40 18:20 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, CN
15:10 18:50 Thứ 6
INCHEON (ICN) - HAl PHONG (HPH) 7:15 10:40 Hằng ngày
HO CHI MINH (SGN) - INCHEON (ICN) 2:40 9:50 Hằng ngày
22:15 5:25 Hằng ngày
HO CHI MINH (SGN) - KAOHSIUNG (KHH) 7:40 11:40 Hằng ngày
HO CHI MINH (SGN) - KUALA LUMPUR (KUL) 9:30 12:25 Hằng ngày
HO CHI MINH (SGN) - YANGON (RGN) 10:25 12:10 Thứ 2, 4, 6, 7, CN
HO CHI MINH (SGN) - TAICHUNG (RMQ) 10:25 14:45 Hằng ngày
SINGAPORE (SIN) - HO CHI MINH (SGN) 13:05 14:10 Hằng ngày
16:55 18:00 Thứ 2, 3, 4, 5,6
17:00 18:05 Thứ 7, CN
TAINAN TAIWAN (TNN) - HO CHI MINH (SGN) 13:00 15:15 Thứ 2, 3, 5, 7, CN
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) 6:25 8:50 Hằng ngày
19:00 21:25 Hằng ngày
NHATRANG (CXR) - ZHENGZHOU (CGO) 9:55 14:45 Thứ 3, 5, 7
NHATRANG (CXR) - CHENGDU (CTU) 21:45 2:05 Thứ 2, 4, 6, CN
HANGZHOU (HGH) - NHA TRANG (CXR) 20:15 23:00 Thứ 3, 5, 7
CHANGSHA (HHA) - NHA TRANG (CXR) 21:10 23:05 Thứ 3, 4, 6, 7, CN
KUNMING (KMG) - NHA TRANG (CXR) 0:55 2:50 Thứ 2, 4, 6
NANJING LUKOU (NKG) - NHA TRANG (CXR) 20:15 22:45 Thứ 4, 6, CN
PUDONG (PVG) - NHA TRANG (CXR) 22:05 1:10 Thứ 2, 4, 6
BINHAI (TSN) - NHA TRANG (CXR) 18:05 21:50 Thứ 3, 5, 7, CN
WUHAN (WUH) - NHA TRANG (CXR) 0:10 2:55 Thứ 2
SUNAN SHUOFANG (WUX) - NHA TRANG (CXR) 20:00 23:10 Thứ 3, 5, 7
MACAU (MFM) - DA NANG (DAD) 14:55 15:45 Thứ 5, CN
WUHAN (WUH) - DA NANG (DAD) 1:05 3:20 Thứ 3, 5, 7
WUHAN (WUH) - DA LAT (DLI) 0:10 2:35 Thứ 2, 4, 6

 


Xem thêm bài viết khác

line

Tổng đài đặt vé

phone Tổng đài đặt vé: 1900 636 065
phone Hà Nội (024) 3747 4848 - (024) 3831 0888
phone Hồ Chí Minh (028) 3920 5999

 

 

Hình Ảnh Vietjet Air

Tiep vien Vietjet Air Du lich Vietjet  Meo Vat Vietjet

PHÒNG VÉ VIETJET AIR TẠI HÀ NỘI
95G - 95H - Lý Nam Đế - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tel:024.3747 4848
Số 8 Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng - Q Ba Đình - Hà Nội
Tel :024.3831 0888
PHÒNG VÉ VIETJET AIR TẠI TP HỒ CHÍ MINH
55 Bis - Nguyễn Trãi, P - Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM
Tel : 028.3920 5999

Hotline:1900 636 065