Có thể đặt món ăn trước chuyến bay không?

48

Khi đi máy bay Vietjet Air bạn hoàn toàn có thể đặt trước món ăn. Để đặt trước món ăn vui lòng liên hệ Hotline 1900 636 065.

Để sử dụng các món ăn trên chuyến bay của Vietjet Air hành khách vui lòng đặt trước 36 giờ. So với lịch trình cất cánh dự kiến.

Có thể đặt món ăn trước chuyến bay không?
Đánh giá bài viết